Privacy

De online winkel Tuyn 10, op de website http://localhost:10028, Tuyn 10, verwerkt persoonsgegevens die door de klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Q. van den Anker, bedrijfs-ID Tuyn 10, (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: klantenservice@tuyn10.nl, tel: 06-15633373;

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


2. DE BRON VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel Tuyn 10 is gemaakt.;

2. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.


3. DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de klant voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website http://localhost:10028 in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen klant en verwerkingsverantwoordelijke;

4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.


4. DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen verwerkingsverantwoordelijke en klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie;

2. De verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.


5. ONTVANGERS EN VERWERKERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Derde partijen die persoonsgegevens van de klant verwerken zijn onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen verwerkingsverantwoordelijke en klant.

Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

WooCommerce (online winkel systeem);

Verzendbedrijf;

Google Analytics (website analytics);


6. RECHTEN VAN DE KLANT

In overeenstemming met de Verordening heeft de klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: info@tuyn10.nl;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.


7. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.


8. BEOORDELINGEN

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


SLOTBEPALINGEN

Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website http://localhost:10028, bevestigt de klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

De klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

De verwerkingsverantwoordelijke kan deze regels op elk moment bijwerken. De nieuwe bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze regels treden in effect op 1 januari 2021

Winkelwagen
De waardering van www.tuyn10.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.2/10 gebaseerd op 5 reviews.